Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

 

 

Twitter

 

Financieel leden hyve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen

 

Documentaires

 

Home

Een super nieuwe natuurdocumentaire. Note: wanneer er in deze documentaire over het woord 'human' wordt gesproken dan bedoelen ze eigenlijk 'de onmens' eveneens wanneer er over 'we' of 'our' wordt gesproken bedoelen ze de 'onmens'. Enkel wanneer er over het woord 'humanity' wordt gesproken in de zin: "Humanity has only 10 years to reverse the trend" ( bij +/- 1:15 uur ) bedoelen ze de mens.
Wij vinden het de moeite waard om te bekijken, het zal u aan het denken zetten.

 

Money as Debt (Geld als schuld)

( Zonder Nederlands ondertiteld)

lordalmightytv on livestream.com. Broadcast Live Free

Wat is geld eigenlijk? Hoe komt het dat vrijwel iedereen, zowel overheden als individuen in de schulden zitten? Deze film legt het op eenvoudige wijze uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Hovind

Deel 1 - De leeftijd van de aarde. (Nederlands ondertiteld)

Inhoud o.a.:

De oerknal:

• De vier grote vragen die elke religie probeert te beantwoorden:
- Wie ben ik?
- Waar kom ik vandaan?
- Waarom ben ik hier?
- Ga ik ergens heen wanneer ik dood ben?

• Twee niet te verenigen levensvisies:

- Schepping
- Evolutie
  Maar is dat zo?

De leeftijd van de aarde:

• Bewijs voor een jong universum en een jonge aarde o.a.:
Groei van de wereldbevolking, spiraalvormige melkwegstelsels, het magnetisch veld van de aarde, ondergrondse oliedruk, ijskernen in Groenland en Antarctica, de delta van de Mississippi rivier, de oudste boom, de oudste woestijn, het grootste koraalrif ter wereld ( The Great Barrier Reef ), de Niagara watervallen, het zoutgehalte van de oceanen, de formatie van stalagmieten en stalactieten, de leeftijd van kometen, erosie van de continenten en de oudste geschriften en talen.

Al met al een hele mooie toespraak en wij vinden dat ook hier artikel 10 c van toepassing is.

 

Films

The Secret

Dyna/ Psyc
Deze korte film is vol mooie voorbeelden van wat wij bedoelen met dyna/ psyc. Tijdens deze film krijgt u een aantal zinnen te zien. En wanneer u goed oplet zult u zien dat ze allemaal in de tegenwoordige tijd zijn. En daar ligt juist de kracht, wij mensen beseffen dit en weten dat alles wat we willen ook haalbaar is.

 

 

Het is simpelweg weten wat u wilt en het in de tegenwoordige tijd zetten. Nou akkoord er zijn velen die het niet geloven en mirakels willen zien, en tegen hen zeggen we: "het leven is een mirakel" investeer in het nu, zodat uw nu van de toekomst Utopia is.

 

 

 

 

Boeken

(rubriek volgt.)

Websites

Gevolgen van het eten van vlees

Vleesproductie is voedselverspilling / Vleesproductie is milieuvervuiling / Vleesproductie kost levens.

Mensen zijn geen vlees eters

Wat is veganisme? Veganisme is Menselijkheid !!!!

Er worden in Nederland jaarlijks meer dan 450 miljoen landbouwdieren gedood.

Waardeloze haantjes

Althans in de ogen van de onmens.

De test "Hoeveel mest produceer jij?"

Wanneer alle Nederlanders hetzelfde zouden eten als 'De Mens', dan kan er voor 7.700.000 personen extra voedsel verbouwd worden. Dat betekent dus dat 450.000.000 dieren per jaar niet meer vermoord hoeven te worden, in Nederland alleen al, voor de eetlust van de onmens.

Vegetarische Producten

Vegashopping

Al je veganistische of vegetarische boodschappenvoor een diervriendelijke en gezonde levensstijl op één adres.

De Voedsel Voetafdruk

Meet je totale mondiale voetafdruk.

Bite Back

Omdat niet alle aardbewoners kunnen spreken.

 

Specials

Bekende vegetariërs en veganisten

Vergeet niet dat wij, "Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners" de vegetariers en veganisten als mens beschouwen, en diegene die wezens eten als zijnde onmens, m.b.t. tot de evolutie ladder in relatie tot de tijd van het beest c.q. de onmens, met het oog op de eindtijd daarvan.

Vegetarian Starter Kit

 

Vegetarische Wijn

 

Overige

De mythes rond melk

"Don't drink the milk, just take your cow for a walk"

melk drinken van een koe, niet natuurlijk

 

Het benul van dieren

Meat the truth

(Geen nederlandse ondertiteling)

 (It takes 7 kg of soya to produce 1 kg of meat )
( A vegetarian in a Hummer produces fewer carbon emissions than a meat eater in a Toyota Prius )

 

Meet your Meat

(Waarschuwing 12+ filmpje - geen nederlandse ondertiteling)

Keihard de waarheid, stop dit voor altijd en wordt mens. De onmens moet gestopt worden, in deze film ziet u hoe onmenselijk onze mede aardbewoners worden gemarteld door de onmens, het gevaarlijkste beest op deze planet c.q. de grootste vijand van de mens, de onmens is een parasiet van ons huis, de aarde, en moet koste wat kost uitgeroeid worden voordat dit beest, dat wel de uiterlijke kenmerken heeft van een mens maar innerlijk is niks van mens te vinden, alles vernietigt heeft, wij mensen, de hoogst ontwikkelde wezens moeten de onmens stoppen, ze zijn in de meerderheid en ze zijn levensgevaarlijk maar we geven
niet op.

 

De mens staat boven aan de evolutieladder en niet de onmens, dus moet de onmens afnemen. Het is tijd voor actie!! Word lid van "Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners" Bent u nog maar een primitief onmens? Wordt dan snel mens, help ons mensen van de wereld een paradijs te maken door zelf mens te worden.

 

 

 

Uitspraken van beroemde mensen

Het logisch en vanzelf sprekend dat wij uitspraken van anderen citeren, let wel dat wij onze eigen taalwetenschap hebben, dit i.v.m. het juist communiceren van onze boodschap. Met name het woord mens of mensen is een gevoelig woord voor interpretatie. Bij ons is niet elke homo sapiens een mens, bij ons is alleen een hoogst geestelijk ontwikkelde homo sapiens, of welk dier en/ of wezen dan ook, een mens ofwel menselijk. Een onnodig vleeseter is dus een onmens, ofwel een primitief beest (onmenselijk).

 Het lijkt allemaal wel verwarrend maar dat valt best mee, neem een hond bijvoorbeeld, is ook een beest, maar in de juiste omstandigheden kan de desbetreffende hond ook menselijk zijn.

Belangrijk is dat u ons standpunt begrijpt, dat de mens een dier is en elk dier dat geen mens of menselijk is, is een beest.

Zodoende willen wij u graag citaten laten lezen van anderen, maar we hebben wel de tekst aangepast in overeenstemming met onze eigen taalwetenschap.  Een voorbeeld hiervan is dat i.p.v. vegetariërs te zeggen, zeggen wij mensen. Nogmaals, iemand die onnodig wezens eet, oftewel een onnodige moordenaar is, is geen mens en wordt door ons ook niet als zijnde mens erkent.

Veel lees plezier met de volgende citaten:

Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.
Tolstoy


Wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.
Schopenhauer


Ik zag ze leven en kan niet verdragen ze te zien doden;
ik hoorde hun smartenkreten en weiger hun vlees te eten.
Confusius


Eens zal de misdaad op een dier begaan, berecht worden
zoals thans de misdaad op een mens berecht wordt.
Eens zal het vlees eten evenzeer vergeten zijn,
als thans het mensen eten in Europa.
Leonardo da Vinci


Waarlijk, de onmens is de Koning der roofdieren want hij overtreft
hen in wreedheid. Zij leven van de dood van anderen. Zij zijn
wandelende begraafplaatsen!
Leonardo da Vinci


Hoe walgelijk is het te zien hoe de tong van het ene dier gepropt
wordt in de strot van een ander. Wat wreed om een beest dat van
nature in het water leeft daarin te koken.
Leonardo de Vinci


Allen, die zich het onherkenbaar toebereide lijk laten smaken,
moesten maar eens het dagelijkse bloedbad in het slachthuis meemaken.
Wagner


Mijn hemel! Hoeveel uren van marteling moet een dier
doormaken voor die paar minuten dat de tong van een onmens er plezier van heeft.
Jean Paul


Waarom vraagt u mij, waarom ik op een behoorlijke wijze eet ?
Als ik mij tegoed deed aan de geblakerde lijken van dieren,
zou er eerder aanleiding zijn, mij te vragen, waarom ik dat deed !
Bernard Shaw


De mens is voor betere daden geschapen dan om dieren te doden.
Geen enkele wreedheid is nuttig.
Cicero


Met welke vleesspijzen de maag ook wordt gevuld, steeds
zullen zij in het lichaam onreine driften wekken.
Het eten van vlees verduistert het licht van de geest.
Basilius de Grote


Denk aan alle gevoelende wezens als aan uw kinderen,
reinigt uw harten en houdt op met doden.
Wees vol liefde en vriendelijkheid jegens ieder levend wezen.
Boeddha


Als het vlees eten een onverschillige zaak was, dan zouden de
vleeseters (beesten) het vegetarisme (menselijke) niet aanvallen. Zij worden boos,
omdat zij zich reeds van hun schuld bewust zijn, maar nog
niet de kracht hebben zich ervan vrij te maken.
Tolstoy


Zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde
en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn:
het zal u tot spijze dienen.
Genesis 1 : 29   Het Woord van Het Heelal


Want wat de mensen wedervaart, dat wedervaart
ook de dieren en hetzelfde geschiedt hen.
Gelijk dezen sterven, zo sterven ook genen;
zij allen hebben dezelfde adem, waarbij de mens
niets voor heeft op het dier, want alles is ijdelheid.
Prediker 3 : 19  Het woord van Het Heelal


The greatness of a nation and its moral progress can be judged
by the way its animals are treated.
Gandhi


The more we come in contact with animals and observe their
behaviour, the more we love them, for we see how great
is their care of the young.
Immanuel Kant


It is man's sympathy with all creatures that first makes him truly a human.
Dr. Albert Schweitzer


Until he extends his circle of compassion to all living things,
man will not himself find peace.
Dr. Albert Schweitzer


Wat een lieflijk en onschuldig aanzicht is een gedekte tafel zonder vlees. Wat een verschil met een tafel bedekt met het dampende vlees van geslachte, dode dieren! De mens is beslist niet geschapen als een carnivoor. Jacht en vraatzucht zijn onnatuurlijk. De mens heeft noch de scherpe tanden, noch de klauwen om een prooi te slachten. Integendeel, zijn handen zijn gemaakt voor het plukken van fruit, kersen, groenten en zijn gebit is voor dit voedsel geschikt. Alles wat we nodig hebben om ons te voeden, te herstellen en plezier aan te beleven is in de natuur overvloedig aanwezig ... De boomgaarden bevatten alle heerlijkheden die wij ons maar kunnen voorstellen terwijl de slagers en de slachthuizen volzitten met gestold bloed - daar hangt een vreselijke stank.
John Ray


Ogenschijnlijk beweeg ik me volkomen ontspannen onder mensen, ga ik volkomen normaal met ze om. Is het mogelijk, vraag ik me af, dat ze allemaal betrokken zijn bij een misdaad van verbijsterende omvang?
J.M. Coetzee


We don't eat anything that has to be killed for us.
We've been through a lot and we've reached a stage where we
really value life.
Paul McCartney


Nothing will benefit mans health and increase chances for
survival of life on earth as much as the evolution to
a vegetarian (human) diet.
Albert Einstein


If you could see or feel the suffering you wouldn't think twice.
Give back life. Don't eat meat.
Kim Basinger

 
 
Website templates by JustDreamweaver.com