Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

 

Kom er gezellig bij.

 

 

 

 

 

Elk Mens Stemt Partij Voor De Mens

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 Elk Mens Stemt Partij Voor De Mens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

9 Juni, Elk Mens Stemt P.V.D.M. en alle overige aardbewoners

 

 

 

TOP

 

 

 

Welkom op de website van de mens:

P.V.D.M. en alle overige aardbewoners is een politieke partij die een duidelijk onderscheid maakt tussen de menselijke mens (de mens) en de primitieve mens (de onmens).

Mens: Het wetende dier met eerbied,
wetend dat alles één is (het heelal) en daarvoor eerbied heeft (leef en laat leven).

Wij willen o.a. een op grondstoffen c.q. middelen gebaseerde economie/ maatschappij/ wereldregering die volledig milieu vriendelijk is, werkelijkheid maken via o.a. het cradle to cradle principe.

De huidige maatschappij is gebaseerd op het oneindig produceren en consumeren van kwalitatief minderwaardige producten om dit corrupte geldsysteem draaiende te houden en een enorme vervuiling
van ons milieu te veroorzaken.

Er hoeft geen honger en armoede te zijn op deze wereld want er zijn genoeg grondstoffen voor iedereen om in weelde te leven maar dit wordt tegen gehouden door een handjevol rijken en particuliere banken die alles hier op aarde bepalen en kunstmatig grondstoffen schaars houden zodat ze er veel geld voor vangen.

Geld is maar een instrument en is in wezen fictief, het zijn slechts nullen en enen in een computer,
gecreëerd uit het niets, vermeerderd en in stand gehouden door inflatie en schulden.

Hieronder ziet u een beeld van:

De onvermijdelijke toekomst

Megasteden

Het is efficiënter om nieuwe megasteden te bouwen dan bestaande steden te onderhouden.

Ontwerp door Jacque Fresco

Deze afbeelding is slechts één van de voorbeelden van megasteden. Het doel is echter om deze steden erosie en corrosie bestendig te maken, met veel ruimte per oppervlakte per aardbewoner.
De achterliggende gedachte is natuurlijk:

"Rust & Ruimte"

Al de oude steden worden ontmanteld en gerecycled, het doel is om daar waar er een zeer milieuvervuilend stad is de natuur te herstellen, of opnieuw te creëren.

 

Magneet zweef treinen

Ontwerp door Jacque Fresco

De magneetzweeftrein is de toekomst van intercontinentaal transport, zeg maar dag tegen het vliegtuig. Deze magneetzweeftrein heeft een kruissnelheid van 6000 km/uur en gaat wrijvingsloos in een afgesloten buis over land en door de zee.

Het kost deze trein slechts 2% van de energie die een vliegtuig nodig heeft om +/- 900 km/ uur te vliegen, om de snelheid van 6000 km/uur te handhaven.

Deze trein heeft een magneetaandrijving en is dus volledig milieuvriendelijk. Ook hier geldt dat deze trein en alles wat hiermee te maken heeft, gemaakt is van erosie en corrosiebestendige materialen, zodat deze gemakkelijk honderden jaren mee gaan.

 

Geothermisch energie

Voor diegenen die de Engelse taal niet beheersen, volgt hier een korte vertaling van het filmpje:

Water diep ondergronds wordt verwarmd door de natuurlijke hitte van de aarde. Het hete water (rood afgebeeld) wordt omhoog gepompt naar een systeem van tanks gevuld met een actieve vloeistof (licht blauw afgebeeld) dat een veel lager kookpunt heeft dan het hete water. Deze vloeistof verdampt en laat de turbines draaien, waardoor ook de elektrische generators gaan draaien. Elk van de 50 generators levert 280 KW aan stroom. Samen is dat ongeveer 11 MW aan stroom.

Vervolgens gaat het bronwater diep ondergronds terug, waar het opnieuw wordt verwarmd door de aarde. Zo kan het water telkens opnieuw gebruikt worden. De verdampte vloeistof wordt in een ander tank gekoeld door koelingswater (groen afgebeeld), waar het weer zijn vloeistofsvorm aanneemt. Het wordt dan terug gepompt naar de eerste tank waar het vervolgens weer wordt verwarmt door het heet ondergrondse bronwater. Het koelingswater gaat op zijn beurt naar de koelingstorens, waar het water weer kan afkoelen.
Het is belangrijk te weten dat alledrie de systemen gesloten zijn. Er is dus geen sprake van menging tussen ondergronds bronwater, actieve vloeistof en koelingswater. Wat we hier hebben is een simpel systeem en schone energie. Geen windmolens die onderhoudsgevoelig zijn, maar duurzame energie. Genoeg energie voor heel de wereld.

Lees hier meer over windmolens

 

Nano technologie

 

 

 

 

 

Nanotechnologie is het manipuleren van individuele atomen en moleculen om complexe structuren te construeren en/of repareren. Nanotechnologie wordt gezien als de grote belofte van de toekomst.

Over de mogelijke risico's van deze nieuwe technologie is echter nog veel onduidelijk, dus het is belangrijk dat we daar veel tijd aan besteden.

Lees hier meer over nano technologie


Einde vergrijzing

einde vergijzing

Dankzij wetenschappelijk resolutie is het simpelweg onvermijdelijk dat er een oplossing komt voor het aftakelingsproces van het lichaam, zodat ons lichaam een optimale hartleeftijd behoud ongeacht de kalender leeftijd.

Hoe we het precies gaan doen weten we nog niet, maar er zijn genoeg dingen te bedenken. Om mee te beginnen het verbeteren van onze voeding, dat onze levensverwachting aanzienlijk zal verhogen. U zult verwonderd staan over wat goede voeding voor u kan doen.

Verder zijn er nog dingen zoals: ampakines, DNA, genen, stamcellen, nano’s etc. die we verder kunnen onderzoeken. Zodra we een antwoord hebben gevonden op het aftakelen van het lichaam kunnen we stoppen met voortplanten. Niet alleen bij de homo sapiëns, maar bij zoveel mogelijk diersoorten. Neem Skippy bijvoorbeeld i.p.v. om de zoveel jaar duizenden kangoeroes af te schieten, kunnen we ook gewoon diegenen die we hebben in optimale conditie laten leven en ervoor zorgen dat ze niet meer voortplanten.Einde slavernij

Olifant slaaf einde slaverij

 

 

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat werken voor geld om u basis behoeften te kunnen waarborgen een vorm van slavernij is. Niet alleen zijn de homosapiëns hiervan slachtoffer maar ook vele ander aardbewoners. En zoals u kunt zien op de foto rechts: worden velen tot aan de dood toe mishandeld voor geld. Daarom is het onvermijdelijk dat we geld volledig afschaffen. Maar voor we zover zijn zullen we eerst een transitiefase door moeten gaan en die fase zal als volgt zijn, geen rente meer op leningen, geen inflatie en niet meer hoeven te betalen voor uw basis behoeften.

Zie verkiezing's programma voor meer informatie.

 

Einde beestelijkheid. Begin menselijkheidEet mijn vriend niet op !!

De BeestOp de foto links ziet u een mooi voorbeeld van de wet van het strekste beest. In dit geval een onmens dat ver onder zijn capaciteiten handelt en van plan is een mede aardbewoner zijn hoofd eraf te hakken, in dit geval een koe, die ogenschijnlijk menselijker is dan de onmens.

Op de foto rechts ziet u een mooi voorbeeld van de wet van de sterkste mens. Zoals u duidelijk ziet is een jong mens een mede aardebewoner liefdevol een knuffel aan het geven. Of het jonge mens het beseft of niet, de liefde die in de koe wordt gestoken zal er ook weer uit komen. Waardoor de koe ook menselijk wordt, mocht die dat niet al zijn. We spreken dan over wedekerige liefde.
Er komt dus een dag dat de menselijkheid zal heersen over deze aarde en niet meer de beestelijkheid.

 

Wereldvrede & utopia

Door globale implementatie van de 10 menselijke declaraties, in samenhang met de tien fundamentale stand punten.

Beginnend in Nederland. Met zetels in het parlement zeggen we nee tegen het beestenrijk en ja tegen een menselijke heerschappij.

Liefde is tenslotte de sterkste emotie om leven te doen bloeien en eenvoud is de beste manier om dit te communiceren.

Stem: "Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners."Herrijzenis van de doden

Tja, hier hebben we geen passend plaatje voor kunnen vinden. Maar duidelijk mag zijn dat we van onze overledenen houden en we zien ze graag weer terug rond lopen, in optimale lichamelijke conditie, met ons.

Wanneer we de wetenschap zullen bezitten om het verleden van alles hier op aarde terug te berekenen zodat wij de doden kunnen herstellen is nog maar een vraag. Wel kunnen we met zekerheid zeggen dat het rekenvermogen van computers steeds groter wordt. Het is daarom niet ondenkbaar dat er een dag komt dat we onze geliefden weer bij ons hebben.

Wanneer we dat voor elkaar hebben kunnen we zeggen dat we, als heelal, volwassen zijn geworden.

klik hier voor taalwetenschap m.b.t. herrijzenis

 
Website templates by JustDreamweaver.com