Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

 

 

 

Twitter

 

Financieel leden hyve

 

facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

Verkiezingsprogramma

 

Voorwoord

Ons verkiezingsprogramma moet gezien worden als een wetsvoorstel. We stellen voor dat we met z'n allen gewoon overeenkomen om op een andere manier te gaan leven dan we nu doen. Kortom ons verkiezingsprogramma is gelijk ons wetsvoorstel.
We gaan ervan uit dat iedereen inziet dat dit het meest menselijke voorstel is van alle partijen.

 

Regeringsbeleid

Deel a.
Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners staat voor een op grondstoffen/middelen gebaseerde economie/maatschappij/regering, diegene die de capaciteit heeft, heeft de verantwoordelijkheid.
Met als doelstelling luxe, welvaart en vrijheid voor iedereen op deze aarde, de hoogst mogelijke duurzaamheid en kwaliteit van goederen, milieu vriendelijk produceren via o.a. het cradle to cradle principe en overvloed creëren i.p.v. schaarste.

Deel b.
Het geven van verantwoordelijkheid aan de bevolking is essentieel voor de volgroeing van iedereen.
Wij erkennen dat zonder verantwoording te geven, wij geen eerbied tonen. Wij weten dat als de regering geen eerbied heeft voor de bevolking, de bevolking geen eerbied zal hebben voor elkaar. Wij weten dat het de regering is die het voorbeeld moet geven, vandaar de uitdrukking ‘monkey see, monkey do’.

Deel c.
De regering is de bank en niet de bank de regering.

Doordat wij (de regering) dan zelf de bank zijn hebben we volledig controle over de uitgaven en kunnen we onze sociale zekerheidswet zonder obstakels implementeren.

Niet zoals het momenteel is onder het bewind van de onmens, waar het regeringsbeleid volledig gemanipuleerd en bepaald wordt door een handjevol rijke particuliere banken.

( Deel a. b. en c staan lijnrecht tegenover de huidige regeringen van de wereld, die gericht zijn op oorlog voeren, onpropotioniele winst en armoede, rente en inflatie en het kunstmatig schaars houden van goederen)

 

Alles mag!

Alles mag tenzij men aantoonbaar een derde tot last is of zou kunnen zijn. De sleutels zijn vrijheid en gezond verstand. Er is niks in Nederland verboden tenzij men een derde ten laste is. Het uiten van gevoel en meningen is altijd toegestaan zolang het met eerbied gebeurd. Het is niet noodzakelijk dat men respect heeft voor een bepaald gedrag. Eerlijkheid te allen tijde is wel zo wenselijk, zodoende:

“Een vrij mens heeft geen regels, want die houd van alles en iedereen.”
Op het moment dat men vrijheid ontneemt ontstaat er ruzie.

Kortom niemand heeft het recht om te bepalen wat een ander wel of niet mag doen. een mooi voorbeeld is het gebruik van drugs. Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners heeft geen bezwaar tegen drugs gebruik. Echter raden wij af om overmatig gebruik van wat dan ook toe te passen. Maar nogmaals ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid! We weten dat niemand dood wil. Dus geniet maar doe het verstandig!

 

Sociale zekerheidswet

Ongeacht of men werk heeft bekostigd de belastingdienst alle basisvoorzieningen, zoals:

• Eten en drinken.
• Medische zorg.
• Nuts voorzieningen.
• Huisvesting.
• Openbaar vervoer.
• Internet. & Telefonie.
• Onderwijs.

Werkeloosheidsuitkeringen zijn niet meer van toepassing. Iemand die niet werkt heeft geen geld.
Heeft u wel werk, AOW, WAO of een andere vorm van inkomen, dan wordt door de belastingdienst eerst gekeken hoeveel belasting u moet betalen als bijdrage voor de socialezekerheidswet , u krijgt van de belastingdienst een nettoloon uitgekeerd, hiermee komt de belastingaangifte, btw, enz. te vervallen.

 • Wij hanteren een basis werkweek van 20 uur.

Al uw rekeningen voor uw basisvoorzieningen worden door de belastingdienst ingehouden op uw loon, dus het geld dat u ontvangt is voor u. Maar mocht het zo zijn dat uw een baan heeft waarvan uw maand inkomen niet genoeg is om voor uw  basisvoorzieningen te betalen dan wordt  het nettoloon aangevuld tot het wettelijk minimum nettoloon van € 500,- per maand, gebaseerd op een 20 urige werkweek.

Echter werkt u minder dan 20 uur per week, dan zal voor elk uur dat u minder werkt  € 5,75,- worden ingehouden van het wettelijk minimum nettoloon.
Werkt u meer dan 20 uur per week en uw maand inkomen is nog steeds niet genoeg om voor uw  basisvoorzieningen te betalen dan wordt nog steeds hetzelfde minimum nettoloon van € 500,- uitgekeerd door de belastingdienst.

Hierdoor bent u niet langer slaaf van de staat en u kunt gaan kijken hoe u uw leven wilt gaan verrijken. U kunt een baan uitkiezen die u leuk lijkt en krijgt daar wel te horen wat u moet leren, dankzij het "learning on the job" principe, vervolgens gaat u op uw eigen tempo leren. Wanneer u het eenmaal kunt dan wordt u voor uw diensten beloond. Ook kunt u er voor kiezen om uw kennis te vergroten op het gebied dat u interessant lijkt want scholing is gratis.

Een andere manier om dit te bekijken is dat er dan een wettelijk minimum nettoloon is i.p.v. een wettelijk minimum brutoloon waar al uw vaste verplichte lasten nog vanaf moeten.

Kortom:
Verhoogde inkomstenbelasting betekend geen rekeningen meer voor uw verplichte vaste lasten. De personen met lage inkomens, die nu amper rond kunnen komen, zijn verzekerd van een wettelijk minimum nettoloon waar ze leuke dingen mee kunnen doen i.p.v. een wettelijk minimum brutoloon, waar ze nog ziekenfonds, nutsvoorzieningen, openbaarvervoer, waterschapsbel., gemeentelijkebel., etc etc moeten betalen en omkomen van de stress, doordat ze moeten piekeren hoe ze moeten overleven en zien hoe hun leven voorbij gaat zonder iets van plezier te hebben.


Uw eten en drinken

Gratis*
eten en drinken in alle supermarkten dankzij de sociale zekerheidswet (winkeliers dienen hun declaraties in bij de staat) de kassa verdwijnt, echter luxe artikelen krijgen een aparte afdeling waar men nog altijd langs de kassa moet om af te rekenen, en in de horeca blijft u voor de service betalen. Vlees, vis, gevogelte en overige wezens worden niet meer verkocht of verhandeld, en dus ook niet door de staat verstrekt.

* Echter het is slechts een illusie dat het gratis is, omdat u geen rekening zelf moet betalen, dit omdat de belastingdienst alle rekeningen voor uw basis behoeften betaald. Logisch dat de belastingdienst de inkomens van diegene die werken meer gaat belasten om dit te realiseren, echter de zoveel procent regel wordt niet meer toegepast, de regel van noodzaak zal wel van toepassing zijn, dit betekend dus dat de hoogste en of hogere inkomens meer belast worden, dit om de koopkracht van een laag inkomen te verhogen.

 

Voedselveiligheid

1. Ontkrachting van alle verdragen met de Amerikaanse FDA, WHO, IMF, in het bijzonder alle handelsafspraken met de Codex alimentaties.

2. Uitbanning uit ons voedsel van alle onnodige en giftige additieven zoals aspartaam en E- 621 et,cetera.

3. Voedsel dient chemisch pesticide vrij te zijn, het vervangen van de landbouw bestrijdingsmiddelen met PH 2.6 sterke zuur elektrolyse water is het veiligst en gezondste manier om alle gewassen gezond te houden.

 

Zorgverzekering

Alles en iedereen wordt door de staat verzekerd. D.w.z. wanneer een aardbewoner ziek is dat hij/zij gewoon geholpen wordt. De rekening is voor de staat. De staat stelt geen beperkingen aan zorg! Niets is belangrijker dan het leven. Medisch onderzoek ter bevordering en verlenging van het leven is prioriteit nr. 1, niet het voeren van oorlog.

Verder is het noodzakelijk dat elke praktijk, m.b.t. alternatieve geneeskunde, die zich wil laten regristeren bij de Kamer van Koophandel, eerst streng gecontroleerd wordt of hun therapie wel onschadelijk is voor de gezondheid van een patiënt.

 • Herziening en onderzoek naar het vaccinatieprogramma.
 • Totale herziening van het RIVM en het verwijderen van alle elementen die enige commerciële bindingen hebben.

 

Zorg voor overige aardbewoners

Dieren ambulancen staan paraat 24/7 om binnen 10 minuten ter plaats van nood te zijn. Met spoed worden de noodhulp hebbende dieren, vogels enz. naar de dichtbij zijnde arts en herstel punt gebracht.

 • Er is altijd een arts aanwezig bij het ambulance team. deze geeft het eerste hulp aan de slachtoffer.
 • De dichtbij zijnde, dienst hebbende, dieren arts dient altijd binnen 10 minuten bereikbaar te zijn.
 • De doel is om aardbewoners in nood binnen 25 minuten redden, d.w.z. A) binnen 10 minuten naar toe, B) 5 minuten inladen ambulance (indien veilig kan) en C) binnen 10 minuten naar het opvangpunt gebracht voor herstel en verdere behandelingen.

 

Prioriteit nummer één

Het verwezenlijken van vrede en het eeuwige leven op aarde d.m.v. eerbied en wetenschappelijke resolutie! Kortom zo snel mogelijk een antwoord vinden op het vergrijzings probleem.
Vervolgens willen wij u vragen u niet meer voort teplanten.

 

Huisvesting

Wij kennen twee soorten huisvesting.

De eerste zijn woningen met een vaste maandelijks huur of hypotheek die onder de basisvoorzieningen  vallen.

 • Wilt u een woning, dan meldt u zich bij de woningbouwsectie , zij zullen u verder helpen.

De tweede zijn woningen met een vaste maandelijks huur of hypotheek die niet onder de basisvoorzieningen vallen.

 • Wilt u een woning van het tweede soort huren, dan moet u wel het vermeerderde bedrag zelf betalen, met een borg van twee jaar, zodat men een buffer heeft in geval van werkloosheid, bij een buffer minder dan 12 maanden wordt voor u een woning aangeboden van de eerste soort.

 • Wilt u een woning kopen van het tweede soort, dan moet u het hypotheek bedrag dat niet onder de basisvoorzieningen valt eerst gedeeltelijk zelf gespaard hebben.

 

De hypotheek

De hypotheek is de enigste vorm van lening die, onder strikte voorwaarden is toegestaan.

 • Iemand die een hypotheek wil moet eerst zelf een gedeelte hiervan gespaard hebben.
 • Er zal geen rente over de openstaande hypotheek in rekening worden gebracht.
 • Na het afsluiten van de hypotheek dient u zich minimaal aan de verhouding één jaar werken drie jaar werkloos te houden, ofwel één jaar cumulatief gewerkt in de drie jaar.
  (één jaar conform een basis werkweek)
 • Wanneer u stopt met werken, en u werkt niet aan het aflosen van u hypotheek, dan blijft de hypotheek bevoren voor drie jaar, na deze periode wordt u geacht weer werk te hebben om uw hypotheek overeenkomst te eren, m.a.w. verder afbetalen.
 • Doet u dit niet dan wordt voor u een woningbouw huis gereld en wordt u verhuist. De openstaande hypotheek wordt verrekend met de opbrengst van de woning, alle geld wat over is, is voor u.

 

Leningen, inflatie en rente

Geen rente op openstaande leningen meer. Verder zal de bank geen leningen meer verstreken. Wanneer u werkt wordt automatisch uw openstaande schuld betaald. Werkt u niet, dan blijft uw schuld bevroren.

Geen inflatie meer toegestaan, iets wat nieuw € 1,- kost hoort gewoon nieuw € 1,- te blijven kosten, ook al zijn we dan bijvoorbeeld 25 jaar verder.

Waardevermindering is echter wel toegestaan, denk bijvoorbeeld aan tweedehands artikelen.

klik hier om het filmpje te zien "Het verbod op Riba (Rente)"

 

De staatsschuld meter van Nederland

De staatsschuld, dat is toch een apart iets, aan wie is de staat dat geld verschuldigd? Is de regering geld schuldig aan een onafhankelijke privé bank of hoe zit dat, klik hier > Money as Debt (Geld als schuld) om te zien
hoe het werkelijk zit.

Hoe dan ook, "P.V.D.M. en alle overige aardbewoners" erkent die schuld niet en is ook niet van plan om deze te betalen. Nogmaals wij zijn de regering, wij bepalen wie wat krijgt en wie wat moet betalen. Dit doen we via ons belastingsysteem, de banken zijn dan staats eigendom.
Gevolg:
Geen rente op openstaande leningen meer, dit betekend dat na maximaal 30 jaar al uw schulden zijn terug betaald (b.v. hypotheek)

Zodoende gaan we geen geld meer uit lenen, men heeft alles reeds ter beschikkling om goed te kunnen leven. Wanneer men extra luxe wilt kan men hier voor sparen, inflatie en rente wordt niet meer toegestaan.

Wanneer u werkt wordt automatisch uw schuld en rekeningen betaald.(Werk wordt zoveel mogelijk door machines gedaan) Werkt u niet, dan blijft uw schuld bevroren. Het interesseert ons niet welk bankair systeem/land tegen ons zegt dat we geld aan hen schuldig zijn omdat wij dit onmenselijke monetaire systemen niet erkennen. En met de onmens doen we geen zaken. Enkel met landen die dezelfde wereld regering hebben als ons, Stichting Woord van God, daar doen we zaken mee. Omdat ze dan ook dezelfde sociale zekerheidswet hanteren.

Geld is maar een instrument en is in wezen fictief, het zijn slechts nullen en enen in een computer,
gecreëerd uit het niets, vermeerderd en in stand gehouden door inflatie en schulden.

De huidige maatschappij is gebaseerd op het oneindig produceren en consumeren van kwalitatief minderwaardige producten om dit corrupte geldsysteem draaiende te houden en een enorme vervuiling
van ons milieu te veroorzaken.
Wij veranderen dit door een maatschappij te creëren die gebaseerd is op grondstoffen en alles zo duurzaam mogelijk produceren via o.a. het cradle to cradle principe.
Er hoeft geen honger te zijn op deze wereld want er zijn genoeg grondstoffen voor iedereen om in weelde te leven maar dit wordt tegen gehouden door een handjevol rijken en particuliere banken die alles hier op aarde bepalen en kunstmatig grondstoffen schaars houden zodat ze er veel geld voor vangen.

 

Verzekeringen

Autoverzekering - (W. A. verzekering) is niet meer verplicht, dus wanneer u een auto koopt mag u het voertuig all-risk verzekeren, maar u bent niet meer verplicht om deze te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, dit valt onder de standaard verzekering van de staat.

Inboedelverzekering, uw inboedelverzekering tegen brand, diefstal en of vandalisme, natuurrampen enz. is dus niet meer nodig. Dit valt onder de standaard verzekering van de staat.

Verder bent u verzekerd tegen alle lichamelijke, geestelijke en materiële schade.

Ook hier geld dat alle kosten gedekt worden door de sociale zekerheidwet en gehandhaafd door de belastingdienst.


Openbare voorzieningen

Gratis* en beter openbaar vervoer en openbare voorzieningen. Het openbaar vervoer dient eigendom te zijn van de staat en dus van de burger.

En ook hier wordt het bedrag dat gepaard gaat met het verbeteren en onderhoud van het openbaar vervoer verwerkt in het nieuwe belasting systeem.
(Op deze manier wordt het milieu minder belast doordat meer mensen de auto zullen laten staan.)

Duidelijk moet zijn dat internet en telefonie iets is wat standaard is inbegrepen in het sociale zekerheidsplan ook openbare wc's zijn gratis, dat wil zeggen dat ook alle kosten voor het schoonhouden van de wc's in het nieuwe belastingsysteem zal worden opgenomen.

*ook hier is gratis een illusie, gezien dat kosten door de belastingdienst worden betaald en deze worden terug gehaald via de inkomstenbelasting op bedrijven en al degene die werken.

 

Het file probleem

Het file probleem is een gevolg van overbevolking, we willen het file probleem aanpakken door:

 • Het openbaarvervoer 24 uur per dag beschikbaar te stellen.
 • Het openbaarvervoer netwerk vergroten en verbeteren (geen lange wachttijden meer)
 • Vrijwillige emi/remigratie. (zie hieronder immigratievoorwaarden)

Het kost ons minder grondstoffen om vrijwilligers te verhuizen dan om Nederland vol te bouwen met wegen, wat echter maar een tijdelijke oplossing is, gezien dat er genoeg kinderen zijn die op hun beurt ook kinderen zullen voortbrengen.

 

Immigratievoorwaarden

We streven er naar om niet meer dan 10 miljoen inwoners te hebben in Nederland. Dit betekend dat zolang het aantal inwoners boven de 9 miljoen is we een actief beleid voeren om emigratie en remigratie naar landen van keuze en herkomst te stimuleren.

 • Op kosten van de regering krijgen deze vrijwillers hun reis volledig vergoed, en vanzelfsprekend worden alle basisvoorzieningen voor hun geregeld dankzij de sociale zekerheidswet wat voor hun nog steeds van toepassing is in het land waar ze naar toe verhuizen omdat de wet mondiaal is.

We houden dan ruimte van 1 miljoen over voor eventueel immigratie voor mensen die iets wezenlijk bij kunnen dragen aan de Nederlands maatschappij.

 • Elk aardbewoner dient minmaal te schikken over voldoende rust en rumte om stress-vrij te kunnen leven.

 

Onderwijs

'' Education can change a nation ''
Scholen zijn geheel gratis en toegankelijk voor iedereen die wil leren. Ook hier geld dat het kostenplaatje betrokken wordt in het sociale zekerheidsplan.

 • Er is alleen leerplicht voor de hoognodige vakken zoals taal, Dyna/Psyc*, maatschappijleer, onderricht in normen en waarden, liefde en mededogen.
 • Alle overige vakken zijn geheel vrijwillig.

De gedachte hier achter is dat men het leuk moet vinden om te leren. (Geestelijk gezien is leren het enige wat men wil doen vanaf de geboorte, en met de juiste houding wil men alleen maar steeds meer leren). D.m.v. "moeten" is de lol er gauw af. Bovendien is een klas vol belangstellenden gemakkelijk iets bij te brengen. Hierdoor heeft de docent meer plezier in zijn/haar baan. Vergeet niet dat het allemaal draait om vrijheid en gezond verstand.

*Dyna/Psyc.
Voornamelijk kinderen leren hoe ze moeten leren, denk hierbij aan geheugen training en dergelijke dingen. Het is belangrijk te begrijpen dat kinderen veel sneller leren dan ouderen, vanwege hun hogere hersenenactiviteit, daarom lijkt het ons beter om moeilijke stof zoals hersenen programmatie, ter bevordering van het opnemen en organiseren van informatie, op een zo vroeg mogelijke leeftijd aan te leren.

Personen die dit hebben geleerd wanneer ze jong zijn zullen wanneer ze ouder zijn geen probleem meer hebben om iets nieuws te leren, omdat de hersenen getraind zijn in het snel en georganiseerd opslaan van de te leren stof.
Met als resultaat geen vakgericht leven, waarbij de meerderheid gebonden is aan het vak dat ze hebben geleerd op school, ze zijn dan vrij om makkelijk en snel alles te leren wat ze willen leren op het moment dat ze daar in geïnteresseerd in zijn.

 

Huisdieren & Hondenbelasting

Er moeten strengere voorwaarden komen m.b.t. het houden van huisdieren. Wie een huisdier geen goede huisvesting kan bieden mag er geen nemen.

 • Hondenbelasting afschaffen.
 • (Er moeten meer uitlaatterreinen komen zodat de straten schoner blijven.)

Verder mag het duidelijk zijn dat geen enkel huisdier vermoord wordt, dus ook de pitbulls niet. Wanneer blijkt dat, na een Martin Gaus centrum gedragsonderzoek, een hond gedragsproblemen heeft, dan moet er gekeken worden naar aangepaste trainingen!!

 • Leden van de staat en overheidswerknemers zijn er immers niet om dieren te doden maar zijn er om voor ze te zorgen.
  Toont een huisdier gedrag's problemen dan wordt er niet overgegaan tot de doodt straf. Blijkt dat leden van de huisdieren politie of ander overheidspersoneel toch is over gegaan tot het doden van onschuldige dieren dan zal deze per direct naar een TBS kliniek gaan voor onbepaalde tijd.

Onder huisdieren verstaan we alle dieren die verzorgd worden in en nabij uw leefgebied.

 

Politie

*Het is niet de bedoeling dat justitie sancties oplegt* maar voor bemiddeling zorgt. De politie speelt daar een belangrijk rol in en mag gezien worden als de eerste rechter van het justitiële proces, zodoende moet iedereen die bij de politie werkt ook voldoen aan de 10 menselijk dagelijks declaraties, ofwel beschikken over een gezond verstand, wij kennen twee groepen politie.

1. Een begeleidend orgaan, zonder vuurwapens, bedoeld om aardbewoners te helpen met ieder probleem, ongeacht wat ze er zelf van vinden, ze hebben maar te helpen. De begeleidingspolitie in Nederland draagt dus geen wapens, als mens heb je namelijk geen wapens nodig enkel gereedschap. Het grootste en belangrijkste gereedschap dat de begeleidingspolitie heeft is eerbied en mededogen voor het leven. Het uniform van de begeleidingspolitie is volledig wit, met uitzondering van de gebruikelijke details zoals rangaanduiding.

2. Een arrestatie eenheid met verdovings wapens, handboeien e.d. dingen, bedoeld om opgeroepe te worden door het begeleidings orgaan wanneer het nodig is, om gevaarlijke aardbewoners op te pakken en af te voeren naar de gevangenis. Het uniform van de arrestatiepolitie is volledig blauw met uitzondering van de gebruikelijk details zoals rangaanduiding.

* *

 • Boetes worden niet meer uitgeschreven, ofwel het valt uit te praten,
  ofwel men gaat de kliniek in (gevanginis) ter genezing.

Er moet dus meer begeleiding komen op straat. Als voorbeeld, i.p.v. flitspalen meer verkeerspolitie (een onderdeel van het begeleidings orgaan). Wanneer iemand te hard rijdt word die gewoon aan de kant gezet en voor een bepaalde tijd aan de kant gehouden. Men kent het motto wel "tijd is geld".
Dus inplaats van een boete van bijv. € 150,- wordt men gewoon 2 uur aan de kant gehouden, bakje koffie drinken met oom agent (dit is al straf opzich), die op zijn beurt twee uur de tijd heeft om de desbetreffende persoon uit te leggen hoe en wat.

Wij willen veel meer wit op straat.
Wanneer iemand buiten aan het wandelen is, het zij alleen of met bijvoorbeeld zijn/haar huisdier, laten we zeggen een hond, dan moeten ze, ongeacht waar ze wonen, genoeg begeleidende politie zien. Zo kan de begeleidende politie gelijk ingrijpen wanneer iemand zijn/haar hond aan de lijn uit laat en deze persoon gelijk begeleiden naar een menselijk niveau, waarbij de hond niet meer aan de lijn wordt uitgelaten. Maar gewoon vrij en blij kan rond rennen.

De begeleidings politie is er voor alles !!!!
Het is niet de bedoeling dat justitie sancties oplegt, maar voor bemiddeling zorgt.

 • De politie speelt daar een belangrijk rol in en mag gezien worden als de eerste rechter van het justitiële proces.

Zodoende moet iedereen die bij de politie werkt ook voldoen aan de 10 menselijke dagelijkse declaraties, ofwel beschikken over gezond verstand, ze moeten begrijpen dat wanneer iets van hun wordt gevraagd door een, laten we zeggen, hogere officier, dat tegen hun gevoel van menselijkheid in gaat, dat ze dan ook weigeren om mee te werken aan wat er gevraagd wordt.

 

Het rechtssysteem

Wij vinden het onmenselijk dat iemand zijn geschil via een rechtssyteem niet kan oplossen omdat die persoon geen geld heeft. Daarom komt de eigenbijdrage te vervallen, alle gerechtelijke kosten worden betaald door de regering.

Het zal niet meer zo zijn dat de meest vermogende eindeloos kan procederen tot een punt dat de tegenpartij geen geld meer heeft om verder te procederen, waardoor het geschil onopgelost blijft, m.a.w. klassenjustitie is dan niet meer van toepassing en betekend dat u niet langer oneindig hoeft te procederen.

Het is de bedoeling dat de gehele rechttelijke procedure niet langer dan drie maanden duurt en deze procedure begint bij:

 • De politieagent *, deze is de eerste rechter en is bevoegd om een rechtelijke uitspraak, zowel civiel als srafrechtelijk, ter plaatsen te doen is men het er niet mee eens dan kan men in beroep bij:
 • De meervoudige rechtbank, deze beschikt over 3 rechters, is men het ook niet met deze uitspraak eens dan kan men nog één keer in beroep bij:
 • De tweede meervoudige rechtbank, deze beschikt over 5 rechters, na deze rechtbank is er geen beroep meer mogelijk.

* Hierdoor komt de officier van jusitie te vervallen, de werkzaamheden worden overgenomen door de politieagent zelf.

Verder moet een rechter:

 • Beslissen wat rechtvaardig is.
 • Eerbied en oneindig mededogen (karuna) hebben.

De wet en alle soortgelijke voorschriften zijn richtlijnen ontworpen om het de mensen makkelijker te maken niet moeilijker. Kortom een rechter moet net zo goed psychologie kennen als de wetgeving. Wanneer de staat een conflict heeft met een burger, dan moet de staat bewijzen dat de burger fout is.

 

De gevangenis

De gevangenis, daar zijn we eigenlijk fel op tegen.
Maar soms moet het wel omdat er gevaar is voor het welzijn van anderen. Iemand in de gevangenis zetten omdat die geen geld heeft is onzin en mag nooit gebeuren !!

Zodoende:

 • Het ten laste zijn van derden in de vorm van geweld (zowel mens als overige dieren) zal gestraft worden met gevangenis straf.
 • De gevangenis wordt een soort school waar de "beesten" ofwel onvolwassenen geleerd wordt wat ze zijn. Ze worden vrij gelaten wanneer ze het weten, inzien, toepassen en vervolgens geïntegreerd hebben in hun dagelijks leven.
 • Per misdaad/ overtreding wordt gekeken met welke gedachtegang de misdaad/overtreding is begaan.
 • Via oefeningen volgens het Dynamisch/Psychologisch model (Dyna/Psyc) wordt gekeken welk programma nodig is om de dader te rehabiliteren (de gedachtegang te veranderen ofwel potentiële mensen inzicht geven in hoe het anders kan.) Het volgen van een door een ander voorgesteld Dyna/Psyc plan is volledig vrijwillig.

Het is de bedoeling dat geen homo sapiens noch overige aardbewoner in gevangenschap wordt gehouden, ongeacht de daad van onwetendheid en tevens egoïsme/onvolwassenheid.

Kortom:
Onder een menselijke regering bestaan er geen gevangenissen enkel tbs klinieken.
Iemand met gezond verstand zal nooit een misdaad plegen !!

 

Milieu

Ons beleid is er op gericht om te leven in harmonie met de aarde en haar grondstoffen en om het milieu totaal niet meer te belasten, dit willen we bereiken d.m.v. o.a. de volgende punten:

 • Een einde aan het gebruik van kernenergie en alle andere brandstoffen die het milieu vervuilen.
 • Onmiddellijke implementatie van o.a. geothermische energie en zonnepanellen op dakken van huizen, volledig millieu vriendelijke energie.
 • Onmiddellijke implementatie van HHO gas te gebruikeni.p.v. oxyacetylene bij las en snij werk.
  klik hier voor meer informatie m.b.t. HHO gas.
 • Onmiddellijke verkoopstop van alle voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken, willen ze auto's verkopen, dan verkopen ze maar elektrische auto's of auto's omgebouw om op waterstof te rijden.
  Verder is het de bedoeling dat bij elk eerst volgende APK elk bestaande benzine auto word omgebouwd tot waterstof auto, hierdoor is het mogelijk om gewoon kraan water te tanken.
  klik hier om een voorbeeld te zien van omgebouwde benzine auto.
 • Onmiddelijke stop van plastic productie gemaakt van aardolie, hierdoor zitten we dus niet meer met de afvalsoffen zoals benzine e.d.
  In plaats daar van plastic produceren van soja planten e.d. wat wel herbruikbaar is of volledig in het milieu afbreekbaar, zoals in water oplosbaar plastic te gebruiken voor bijv. verpakkingen.
  Nog een voordeel van plastic gemaakt van planten dat in water op losbaar is, is dat het scheiden van afval makkelijker maakt, zo kan iedereen hun groen afval binnenshuis nog altijd in plastic zakken gooien, die ze vervolgens gewoon in zijn geheel in de groene container kan gooien omdat deze volledige afbreekbaar zijn.
 • Milieu vriendelijk produceren via o.a. het cradle to cradle principe.

 

Nieuw belastingsysteem

Alles wat wij van onder tekort komen pakken wij van boven eraf. D.w.z. dat de rijken voor de armen moeten zorgen, maakt u zich niet druk, het wordt allemaal per computer berekend. Het draait om menselijkheid en geestelijke volgroeiing. Wij moeten tenslotte het sociale zekerheids wet bekostigen.

Om nog maar eens duidelijk te zijn, we zijn verantwoordelijk voor elkaar!
Dat de één een voetballer is en de ander een vuilnisman wil niet zeggen dat ze niet dezelfde rechten en plichten hebben.
De rechten zijn duidelijk:

 • U heeft het recht op eten en drinken.
 • U heeft het recht op een dak boven uw hoofd.
 • U heeft het recht om vrij te zijn (openbaar vervoer, telefoon en internet) en
 • U heeft recht op nuts voorzieningen (zie "sociale zekerheidswet")

En iedereen heeft de plicht om voor elkaar te zorgen, dit wordt dan geregeld door de regering die op zijn beurt bepaald hoeveel ieder moet betalen aan belasting via de belastingdienst.

Het zou best kunnen dat de ene, bijv. de vuilnisman, de helft minder of zelfs niks aan belasting hoeft te betalen. Terwijl een ander, bijv. een top voetballer, 30 keer zoveel moet betalen! Het is te zien hoeveel personen een loon hebben dat na het verrekennen van hun vaste lasten onder het wettelijk minimum netto loon zitten en aanvulling nodig hebben, het is dit bedrag dat dan word extra belast bij de hoger inkomens beginnend bij de hoogst inkomens eerst en zo naar beneden werkend.
Natuurlijk begrijpen wij de term "verschil moet er wezen"
De voetballer kan wel gaan klagen, maar als menselijk mens besef je dat het geen nut heeft. Het moet voldoening genoeg geven om gewoon voetballer te zijn. Alles is feitelijk één en iedereen heeft zijn/haar functie dat bij zal dragen aan het sociale zekerheidsplan. Het moet duidelijk zijn dat dit een belastingsysteem is dat werkt volgens het noodzakelijkheids principe. En niet het zoveel % principe!

 

Accijns, btw

Accijns en btw komen te vervallen gezien dat  alle kosten die gemaakt worden om de sociale zekerheidswet te bekostigen, verrekend worden d.m.v. de inkomstenbelasting.

 

Leger & Wapens

Er wordt geen geld uitgegeven voor uitbreiding van het leger in de vorm van aanvalseenheden of wapens.

 • Wel uitbereiding van de hulpverlenende kracht van het leger.
 • Geen bezit van massa vernietiging's wapens.
 • Er zullen ook geen nieuwe standaard aanvalswapens zoals gevechtsvliegtuigen, schepen, tanks enz. worden aangeschaft.

Een groot deel van het leger kan omgezet worden in, begeleidende politie eenheden, om naar behoefte in te zetten.

 

Uw mening is belangrijk

Eén dag in de week geeft de tweede kamer elk mens de gelegenheid om (op afspraak) persoonlijk zijn/haar mening te uiten tegenover de kamerleden, over welk onderwerp dan ook.

Tijdens deze gelegenheid wordt dan gestemd of men hier verder op in gaat of niet en wie daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt.
Tevens d.m.v internet is het mogelijk om iedereen te betrekken bij elk wetsvoorstel.

 

Einde Nederlandse monarchie

Gezien dat "vereniging P.V.D.M. en alle overige aardbewoners" alleen "The Word of God Foundation" erkend als enige rechtvaardige c.q. legitieme, en dus menselijke, wereld regering, kunnen wij niet het Koningrijk der Nederlanden als menselijk erkennen.

Kortom dit betekend het einde van het Koningrijk der Nederlanden,die verantwoordelijk is voor het bestelen van talloze armen.

Denk bijvoorbeeld aan al de gerecht deurwaarders die in naam van het koningrijk absurde hoge bedragen maken van al die kleine bedragen, die overigens niet betaald werden omdat iemand geen geld had/heeft om mee te beginnen.
Nou om een lang verhaal kort te maken, al dat soort dingen gaat het Koningrijk der Nederlanden gewoon terug betalen. Het Koningshuis wordt onttroond en het vermogen wordt vereffend met wat het Koningrijk der Nederlanden heeft gestolen van de bevolking!

 

Beesten jagen op beesten!

Eerder hadden we het erover dat vlees, vis en gevolgelte niet meer verkocht zouden worden en dus ook niet verstrekt door de staat. Maar omdat we streven naar geestelijke vrijheid kunnen we het eten er van niet verbieden, zodoende is er dit plan voor de beesten ontwikkeld. Ja, u leest het goed beesten, net zoals een onmenselijke leeuw dat is, is de onmens dat ook.

Nederland heeft speciale gebieden waar mede aardbewoners, die zogenaamd voorbestemd zijn voor consumptie, kunnen leven. Deze gebieden zijn groot en mogen nooit kleiner zijn dan 625 vierkante meter per aardbewoner. Deze gebieden zijn beheerd door de staat en beschikken over een slachthuis en wapenhuis.

De bedoeling is dat elke onmenselijk persoon die vlees wil eten zelf een mede aardbewoner vermoord en slacht.

 • Het wapen dat men mag gebruiken zal worden bepaald door de deskundigen.
 • Er mogen nooit vuurwapens of wat voor schietwapens dan ook gebruikt worden.
 • Het slachten en vervoer van de prooi naar het slachthuis wordt onder toezicht van een erkende slachter gedaan, het slachten zal echter door het beest zelf moeten worden gedaan.

De achterliggende gedachte is dat de desbetreffende persoon meer eerbied en mededogen krijgt voor het leven, ofwel innerlijk evolutie en mededogen ervaart.

* Echter is het niet zeker of dit plan door gaat, het is in principe nog steeds in strijd met menselijkheid. Maar de tekst alleen zou u daar bewust van moeten maken, dat u voor het leven bestemd ben als verzorger en niet als vernietiger.

klik hier om het flimpje te zien "Je wordt voor elk levend schepsel beloond"

 

 
Website templates by JustDreamweaver.com